Verksøya

En engasjert Geir Stave (listekandidat Hurum Venstre) og venstreleder Gunn-Torill Homme Mathisen vil gjerne at Hurum kommune skal overta Verksøya fra Svelvik. Slik det er nå har ikke innbyggerne i Hurum noe forhold til til øya – og den blir overlatt til seg selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I dag står Verksøya overlatt til sin egen skjebne, ingen føler ansvar for å ta vare på denne perlen. Ødelagte lekeapparater, en sandvolleybane som står med stenger på halv tolv, søppel flyter, picnic-bord råtner, det som en gang var en åpen plen klippes ikke og rynkerosebusker vinner stadig terreng, sier Venstres listekandidat Geir Stave.

Sandvolleyballbanen på Verksøya forfaller

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Billedtekst: Sandvolleyballbanen forfaller

I 1933 kjøpte Svelvik kommune øya, det var en tid da Verket hadde postadresse Svelvik og barna gikk på skole i Svelvik, det var naturlig å tenke at Verket, Verksøya og Svelvik hørte sammen. Svelvik har et ansvar for å stelle Verksøya, men etter vår oppfatning er ikke Svelvik så opptatt av øya på den andre siden, sier Hurum Venstres leder Gunn-Torill Homme Mathisen.

Verksøya - ved Svelvikstrømmen

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Billedtekst: Her ved Svelvikstrømmen kunne man bygge fiskebrygge for hobbyfiskere slik Svelvik kommune har gjort på Batteriøya på den andre siden av strømmen.

Verksøya er en del av Hurum kommune som har regulert området til et vernet område. Det kan legges til rette for friluftaktiviteter, men ingen utbygginger er tillatt. Verket vel føler heller ikke noe ansvarsforhold for øya i og med at øya tilhører Svelvik. Det arrangeres ikke dugnader – slik som ellers på Verket og i Dramstad – for å rydde og stelle. Vi vil at Hurum kommune skal ta ansvar, øya bør på en minnelig måte overdras til Hurum. Vellet gir sin støtte til saken, sier de.

Det er satt av 200 000 kr til forskjønning av Hurum og hvis velforeningen engasjerer seg, vil de antakelig kunne få noen av disse midlene. Men først må vi få en avklaring av hvem som skal ha ansvaret for øya, sier Stave og Homme Mathisen.

Ødelagt klatretårn på Verksøya

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Billedtekst: I klatretårnet er to trinn borte. Lekeplassen trenger sårt til oppgradering og tilfredsstiller absolutt ikke EU-krav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**