Intet press, bare sporadiske tragedier

I dagens avis – Røyken og Hurums Avis 19.07.07 – skriver Tore Hogstad om å sikre arbeidet for psykisk helsevern i Røyken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


“Intet press

Tore Hogstad

Foto: ukjent

Mennesker med psykiske plager er ingen pressgruppe. De har mer enn nok med å komme igjennom sin egen hverdag. Området får en enorm fokus når tragediene inntreffer og mediebildet preges av dette i en kort periode.
Opptrappingsplanen for psykisk helse fra statens side avsluttes i 2008. I perioden 1999-2008 har midler fra staten til kommunene vært øremerket.
Fra og med 2009 vil midlene fra staten ikke lenger være øremerket, men være en del av rammeoverføringene fra staten til kommunene.
Røyken Venstre vil sikre at vi bruker tilsvarende midler som før, eller mer til arbeide innen psykisk helsevern i kommunen. Røyken Venstre mener at arbeidet innen psykisk helsevern må prioriteres. Dette gjelder både oppsøkende behandling i hjemmet og ved at det er tilstrekkelig institusjonsplasser med behandlingstilbud”

Tore Hogstad
Kumulert listekandidat
Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**