Oppslag i RHA 19.07.07: Ber Hurum overta Verksøya

Friområdet på Verksøya gror snart igjen. Svelvik kommune er grunneier. Hurum Venstre mener det er på tide at Hurum kommune overtar området og ruster det opp for allmennheten. Denne uken ble Røyken og Hurums Avis invitert til en omvisning. Det er som å gå på gjengrodde stier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les mer på rha.no.

Lederen i dagens utgave ble også viet Venstres utspill om Verksøya:

Innta Verksøya
I 1933 kjøpte Svelvik kommune Verksøya som ligger rett utenfor Verket i Hurum. Opp gjennom årene har øya blitt flittig brukt av befolkningen; men først og fremst befolkningen i Svelvik. Svelvik kommune har hatt en avtale med ferjeselskapet som trafikkerer over Svelviksundet om at alle med et badehåndkle under armen får fri billett til og fra Verket. Hensikten var å få folk til å benytte seg av bade- og rekreasjonsmulighetene på friområdet på Verksøya.

I de senere år har bruken av Verksøya avtatt kraftig. Folk som bor på Verket og i områdene rundt har ikke hatt noe forhold til stedet, siden det eies og driftes av Svelvik kommune.
I dag fremstår Verksøya som et område som preges av forfall. Busk og kratt er i ferd med å ta overhånd. Det er overgrodd på store deler av øya. Noen få fiskere, et Kite-miljø og noen badegjester bruker fortsatt øya, men bruken av det flotte friluftsområdet kunne ha vært mye mer omfattende.

Det er unaturlig – i hvert fall geografisk sett – at Svelvik kommune skal eie Verksøya. Den ligger så tett inntil Verket i Hurum kommune at ferjeleiet alene knytter den til fastlandet. Tidligere har det vært en idyllisk gangbro over til øya, men den er tæret bort av tidens tann. Sandvolleyball-banen er noenlunde inntakt, mens lekeapparatene på øya er i så dårlig forfatning at det trengs utskiftning.
Verksøya skriker etter en opprustning.

Før øya gror helt til, bør ansvarlige miljømyndighet i Hurum kommune ta kontakt med rette vedkommende i Svelvik kommune for å få til samtaler. Dialogen bør ende med at friarealet overdras til Hurum kommune. Deretter bør det legges til rette for en politisk saksbehandling, slik at et forhåpentlig flertall i kommunestyret kan bevilge penger til en solid opprustning av Verksøya. Dermed kan den fantastiske fine øya igjen bli et attraktivt rekreasjonsområde for lokalbefolkningen og tilreisende.”

Ansvarlig redaktør RHA Svein Ove Isaksen

HVA SVELVIKS ORDFØRER MENER OM SAKEN KAN DU LESE HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**