Er Drammen villig til å bygge i høyden ?

Byen har få ny utbyggingsområder for bolig og næring. Bystyrekandidat Tom Hedalen stiller spørsmålet: Må Drammen ta diskusjonen om å øke byggehøyden for å unngå utbygging i Drammensmarka og på jordbruksarealene som omgir byen, eller må den ønskede befolkningsveksten reduseres ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forarbeidene til og behandlingen av kommuneplanen 2007 — 2018 viste tydelig at Drammen har få utbyggingsområder for nye boliger og næring. Byens ønskede befolkningsvekst må derfor hovedsakelig skje gjennom fortetting i bebygde områder. Men selv ikke her er arealene ubegrensede sett noen ti-år fremover. Samtidig er det nasjonalt satt nødvendige og ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene. Byfortetting er et viktig virkemiddel for å nå dette målet.

Må Drammen allerede ved neste revisjon av kommuneplanen ta samme diskusjonen som nå pågår i Oslo om høyere bebyggelse i sentrum, eller må vi etterhvert redusere vekstraten for ikke å måtte ta i bruk Drammensmarka eller jordbruksarealene som omgir byen, til utbygging ?

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**