Klima- og miljødebatt på Promenaden 22. august

Onsdag 22. august kommer leder i Stortingets Energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V) til Sandefjord. Sandefjord Venstre arrangerer debattmøte om klimapolitikk og lokal miljøpolitikk på Promenadecaféen fra kl. 19:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Onsdag 22. august arrangerer Sandefjord Venstre "bardebatt" på Promenadecaféen i Sandefjord hvor vi fokuserer på klimaendringene og de utfordringer gir for enkeltmennesker og for lokalsamfunn. Når vi kaller dette valgkampens viktigste debatt, er det fordi klimaendringene berører oss alle. Kommunene kan både kutte egne utslipp og gjennom informasjon og tilrettelegging gjøre det mulig for den enkelte å kutte sine utslipp av klimagasser. Møtet starter kl 19:00 og vil vare ca. 1 ½ time.

Leder i Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (Venstre) vil innlede om nasjonale og internasjonale utfordringer i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser, Kvassheim har arbeidet med miljø- og klimaspørsmål i en årrekke, og hans innledning vil gi nyttige innspill også til utforming av en lokal klimapolitikk.

Gunnar Kvassheim kommer til Sandefjord 22. august(foto: Rune Kongsro)

Gunnar Kvassheim kommer til Sandefjord 22. august(foto: Rune Kongsro)

Etter Kvassheims innledning blir det debatt om lokal klima- og miljøpolitikk mellom de fremste ordførerkandidatene i Sandefjord:
Frode Anmarkrud, Sosialistisk Venstreparti
Anne Marie Gustavsen, Arbeiderpartiet
Dag Bjørvik, Venstre
Anne Gro Olafsen, Høyre (stiller i stedet for Bjørn Ole Gleditsch)
Vidar Andersen, Fremskrittspartiet.

Ordførerkandidatene innleder (2-3 min hver) om hovedpunkter i partienes lokale klima- og miljøpolitikk. Deretter blir det debatt, med anledning til spørsmål og korte innlegg fra salen. Elin Syrdahl fra Sandefjord Byforum vil være debattleder under denne delen av møtet.

Alle ønskes velkommen til klima- og miljødebatt på Promenaden.

Venstre er miljøpartiet. Vi er garantisten for en offensiv miljøpolitikk – og har vært pådrivere for at det nå skal utarbeides en egen klimaplan for Sandefjord. Oppgaven nå er å sørge for at planen blir handlingsrettet – slik at kommunen reduserer egne utslipp og legger til rette for at byens innbyggere og bedrifter kan redusere sine klimautslipp. Nedenfor kan du lese mer om hva vi har gjort – og hva vi vil gjøre:

9. mars: Venstre lanserer forslag om klimaplan for Sandefjord

23. mars:
Høyre og Fremskrittspartiet sier nei til klimaplan for Sandefjord

26. mars:: Sandefjord må bidra (innspill i Sandefjords blad, Anne Grethe Tungesvik)

10. april:
Handlingsrettet klimaplan for Sandefjord (innspill i Sandefjords blad, Nic Heldal og Tor Homleid)

15. mai:
Høyre og enkelte av Fremskrittspartiets representanter har endret oppfatning. Formannskapet vedtar at det skal utarbeides en egen klimplan for Sandefjord 🙂

4. juli:
Sandefjord Venstres Nic Heldal kommenterer klimameldingen i leserinnlegg i Sandefjords Blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**