Skole og oppvekst

Venstre ønsker at alle skal ha muligheten til en god start i livet. Vi må øke innsatsen på det forebyggende arbeidet og gi støtte til frivillige organisasjoner, i tilegg vil Venstre også at uorganiserte ungdom gis gode muligheter i egen bydel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Vi ønsker å opprettholde ungdomsklubben, og prioritere den for å kunne øke aktiviteten raskt

– Styrke utekontakten og forebyggende tjenester i barnevernet

– Styrke skolehelsetjenesten

– Sikre gode skolefritidsordninger ved alle skoler

– Sikre at småskolebarna fortsatt for gå på nærmeste skole.

– Bruke føre var— prinsippet, og fjerne strålingskilder, f.eks
mobilmaster, ved barneskolene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**