Leserinnlegg RHA 23.07.07: Bademiljøet på Tyskerstranda

Tyskerstranda vest for Tofte er ei av de fineste badestrendene i Hurum, og mye brukt av både lokalbefolkninga, hyttefolk og dagsturister. Hurum kommune har bygd en utedo på stranda, men ingen har tatt ansvar for reinholdet. Derfor har det lett for å flyte over.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Resultatet blir at folk går bak i buskene og gjør sine ærender, som ikke er særlig natur- og miljøvennlig.
Dette er dårlig reklame for reiselivskommunen Hurum! Nå må noen ta ansvar: Kommunen, grunneiere, velforening er nærliggende å tenke på i denne sammenhengen. Nå midt i bade- sesongen bør kommunen sørge for at utedoen på Tyskerstranda blir brukt – og holdt vedlike ved daglig reinhold el. stenge den! Det må være mulig å få lag, foreninger el. private til å jobbe mot en høvelig godtgjørelse! Ei så fin badestrand fortjener et godt renommé, og og kommunen må ta iniativ for å få dette på plass før sommeren er over!

For framtida vil det være best om Oslofjordens Friluftsråd kjøper el. inngår leiekontrakt med grunneierne. Da vil Skjærgårdstjenesten i OF ta seg av sånne ting, men dette er ikke gjort over natta.

Tyskerstranda og Ertsvika er de fineste badestrendene på Hurum-halvøya. Derfor må disse strendene sikres for allmennheten som friluftsområder for framtida, og det haster å få satt i gang forarbeidet! Hvorfor ikke utfordre Miljøverndepartementet i denne saka?

Petter Normann Pettersen

Foto: Inger Johanne Pettersen

Petter Normann Pettersen
Hurum Venstre

Innlegget er også trykket i Drammens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**