Sverdrups fødselsdag

Tore Fjeldskår har hatt et innlegg i Østlands-Posten om venstrehøvdingen Sverdrup og markering av hans fødselsdag den 30. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


30. juli — en merkedag for Venstre

Larvik Venstre har de senere årene gjerne markert 5. juni (FNs miljødag) og 21. mars (FNs antirasismedag). Imidlertid kan det for venstrefolk være grunn til å markere også andre dager; for eksempel 30. juli, som er Johan Sverdrups fødselsdag.

Tore Fjeldskar

Tore Fjeldskar

Sverdrup (1816-1892) var som mange vet, ordfører i Larvik, stortingsrepresentant, stortingspresident og ikke minst statsminister. For sin samfunnsinnsats har han fått sine byster, blant annet i Larvik (ved Torget).

Politisk huskes Sverdrup særlig for sin sentrale rolle ved innføringen av parlamentarismen (1884), som er en sedvanerettslig Grunnlovsendring og som forrykket maktfordelingen i Norge. Folkestyret ble med dette styrket ved at Stortinget ble overordnet regjeringen. Folkestyre – medbestemmelse i alle sammenhenger og på alle nivåer – er for øvrig et sentralt prinsipp for Venstre.

Videre huskes Sverdrup for sin sentrale rolle ved stiftelsen av Norges sosialliberale parti, Venstre, som også er landets eldste (1884). Begrepet sosialliberal omformes av Venstre selv til slagordet: "mer ansvar — mer frihet". Dette slagordet forener én hovedforpliktelse (ansvar for hverandre og fellesskapet) og én hovedrettighet (personlig frihet – innenfor ansvarsrammen). Med andre ord forener sosialliberalismen etter venstrefolks skjønn det beste fra den politiske høyre- og venstresiden.

Venstre ønsker seg med andre ord både et rausere og romsligere samfunn. En initiativtaker til et parti som ønsker et slikt samfunn, fortjener etter mitt skjønn en stadig markering. Det er bakgrunnen for dette innlegget som hyller Johan Sverdrup på hans fødselsdag.

Tore Fjeldskår
Nestleder og listekandidat
Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**