Brosjyre om kyststien

“Kyststien i Røyken” er det selvfølgelige navnet på en ny brosjyre fra kommunen. Brosjyren er flott; den gir kartoversikt fra Tajet/Kutangen til Skogsborg. Samtidig gir den en omtale av severdighetene/kulturminnene langs kyststien. Du får og en orientering om “Skikk og bruk i naturen”; m.a. hva Allemannsretten innebærer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Men kan du gå kyststien fra Slemmestad til Nærsnas?

kyssti

Foto: msj

Grunneier har satt opp skilt på to steder (Grundvik og ved Nærsnes båthavn) om at “Kyststien går ikke her”. Det blir en rettsak mellom kommunen og grunneier.
Kommunens representant mener at veien er utmark og at det er ok å gå traseen så lenge man ikke er til sjenanse etter Friluftsloven.
“Utvalget for strandsonen”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**