Venstre med spørsmål om hvordan energi- og klimahandlingsplanen i Drammen følges opp

Bystyret behandlet i møte 31. august 2004 energi- og klimahandlingsplanen for Drammen. Foran møtet i Bystyret 28. august -07 stiller Drammen Venstre spørsmål om hvordan den vedtatte handlingsplanen blir fulgt opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Følgende spørsmål knyttet til oppfølgingen av den vedtatte energi- og klimahandlingsplanen bes besvart av Ordfører i Bystyrets møte 28. august -07.

Hva er status på arbeidet med å følge opp den vedtatte energi- og klimahandlingsplanen ?

Hva er gjort for å sikre at energi- og klimahandlingsplanen følges opp i alle ledd i "konsernet" Drammen kommune dvs. også i kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) m.fl ?

Det gjennomføres oppgraderings- og renovasjonsarbeider på deler av kommunens eiendomsmasse f.eks skolene i regi av Drammen Eiendom KF. Gjøres det i forbindelse med disse arbeidene utskiftninger og utbedringer av varmedistribusjonssystemet, ENØK-tiltak mm. med tanke på å redusere klimagassutslippet ?

Inger Falch Johannessen

Foto: Asgeir Osnes

Inger Falch Johannessen
Gruppeleder Drammen Venstre
tlf 97654805

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**