Kristiansand Venstre på nrk.no/torget

Venstre i Kristiansand legger også ut innlegg på nrk.no/torget. Dette er en møteplass for de som ønsker mer informajon om hva lokalpartiene står for. Det positive er at de som besøker nettsiden oppmuntres til å komme med egne synspunkter. Vedlagt er svarene førstekandidat Dag Vige har gitt på NRKs utfording om lokale klimatiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1: Vil du/partiet ditt kutte i klimagassutslippene lokalt de neste fire årene?

Høyvann

Foto: Dag Vige

Venstre i Kristiansand vil at byen skal bli best på miljø Norge! Det er allerede utarbeidet en egen kllimaplan for byen. Utfordringen for Venstre er å få de andre partiene med på å iverksette alle de gode forslag til tiltak som er beskrevet i planen.

2: Hvilke tiltak vil dere sette i verk?

– Skifte ut oppvarming basert på bruk av olje til bruk av fjernvarme eller biobrensel i alle offentlige bygg.
– Bidra til videre utbygging av fjernvarmenettet som henter sin energi fra spillvarme fra industrien
– Sette i gang radikal kampanje for bruk av sykkel. (50 % av alle reiser under 5 km foregår med bil!) For eksempel; syklister må ha forkjørsrett ved kryssing av bilveger som ikke er europa- eller riksveger. Det må bygges flere enkle sykkelveger, snarveger i nærmiløet. Kvadraturen må også tilrettelegges for bruk av sykkel.
– Gjøre Kristiansand til pilotkommune for alternative og miljøvennlige transportløsninger (bl. a. må kollektivtrafikken må gis fordeler og reserveres egne traseer for å kunne komme raskt frem).
– Ikke etablere nye utbyggingsfelt mer enn 500 meter fra kollektivtrase.
– Anlegge sykkelparkering ved bussholdeplasser, slik at folk kan sykle til bussen.
– Bygge større sykkelparkeringsanlegg sentralt i byen der folk for en billig penge kan leie fast plass til privat “bysykkel”.
– Etablere ordning med gratis buss i bykjernen (sml busstransport internt på større flyplasser)
– Tilrettelegge for bruk av skjærgården for ferie- og fritidsformål, slik at det skal være attraktivt å feriere i nærmiljøet.

Skjærgårdsvinter

Foto: Dag Vige


3: Hva vil du selv gjøre — personlig — for å redusere utslippene?

Dag Vige

Foto: WestFoto

Bruker sykkelen daglig, til jobb og til politiske møter. Transport og trim – to fluer i en smekk! Familien har valgt å unngå bruk av fly i sommerferien. Vi hugger egen ved, og har kjøpt inn moderne varmtbrennende vedovn. Vi skal montere varmepumpe før vinteren. Vi regulerer bruk av strøm ved hjelp av tidsbrytere. To frysebokser fylles hver høst opp med selvfisket fisk, friske bær og frukt som vi bruker gjennom vinteren.
Å tilstrebe et miljøvennlig hverdagsliv, øker livskvaliteten mer enn det reduserer den. Det er min erfaring.

Mvh Dag Vige
tlf 91584484
1.kandidat
kristiansand.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**