Når noe skjer feil i skjærgården

Når det fylles løsmasse utover et område på et dekar på Teistholmen i Randesund, uten at det er søkt om det, blir en forundret. Når det samtidig står i reguleringsbestemmelsene at det ikke er tillatt med fyllinger, da bør det reageres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Dag Vige

Foto: Jan Kenneth Stavenes

Etter henvendelse fra naboene, dro Venstres gruppeleder Dag Vige for å se på saken. Naboene syntes det var merkelig at en fikk lov til å gjøre så store endringer i naturområdet, uten at de i forkant hadde fått melding om tiltaket så de kunne uttale seg. De var oppgitt over det som skjedde og opplevde at det var vanskelig å forholde seg til kommunen slik saken hadde utviklet seg.

Vige gav råd om hvordan en kunne utforme en skriftlig henvendelse til kommunen. Venstres representant i Byutviklingsstyret Astrid er anmodet om å ta saken opp i første møte etter sommeren.

I tillegg mente Dag Vige at saken er prinsippiell og derfor verd offentlig oppmerksomhet. Fædrelandsvennen ble tipset og troppet opp på tomta til utbyggeren. Avisen laget et stort oppslag. Les mer.

Også redaktøren tok saken opp på lederplass. Les hans meninger i Fædrelandsvennen

Da avisen og Vige dukket opp på området, opplyste eieren at saksbehandler i kommunen muntlig hadde gitt grønt lys for det som hadde skjedd…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**