Norsk skole — hvor bør den gå?

Emil Pedersen i Kristiansand Venstre mener at norsk skole i de kommende år vil stå framfor store utfordringer, og det er viktig å styre i rett retning. Han vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Emil Pedersen

Foto: Dag Vige

Alle i skolesamfunnet skal ha muligheten til å utnytte sine evner og skaperkraft. Den enkelte skole må få mer ansvar. Lærere må ha stor pedagogisk frihet og ikke bli byråkrater, men faglig kompetente, profesjonelle og trygge voksne.

Venstre ønsker en femårig lærerutdanning. Den må endres i retning av mer fordypning for studentene, være mer praktisk rettet, og det må stilles strengere krav for å bestå praksis. Det må sikres en rekruttering av realfag- og språklærere i Norge, for dette vil framtida kreve.
Partiet ønsker at lærere med noen års mellomrom skal kunne få permisjon med lønn, dette for å styrke og oppdatere sine kunnskaper.

Venstre ønsker først og fremst en sterk og god offentlig skole her i landet. Likevel må vi ha et mangfold, men friskoler må godkjennes etter strenge kriterier. Blant annet må høye faglige krav og ikke -kommersiell drift tillegges stor vekt.

Elever skal stille krav, men må også bli stilt krav til. På de laveste trinnene i grunnskolen må timetallet på sikt økes, men først må vi sikre at innholdet i skolen blir bra.

Venstre ønsker fortsatt karakterer i ungdomsskolen og videregående skole, men det må bli en bedre individuell vurdering av elevers faglige arbeid. Det er viktig at elever får veiledning underveis i sitt arbeid og blir bevisste på sitt eget forbedringspotensiale. Sentralt står også å styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen. Ressursene her må være nærmest mulig eleven. Rådgivertjenesten må forbedres, og Venstre ønsker seg færrest mulig drop-outs i framtida.
Praktisk kompetanse er vel så viktig som teoretisk. Derfor må denne styrkes. Her må det sikres lærlingsplasser. I denne sammenheng må regjeringen fjerne arbeidsgiveravgiften slik at det blir mer inspirerende for en arbeidsgiver å gi en elev en lærlingplass. Det er jo en sentral del av utdanningen!
Venstre vil styrke satsingen på kultur i norsk skole.
Endelig må alle lærere og elever i ungdomsskolen få sin egen PC!

Emil Pedersen
Kr.sand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**