Skyver ansvaret foran seg

— Regjeringen ligger dårlig an i forhold til å oppfylle Kyoto-avtalen. Det mener tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger. Dette skriver Klassekampen.no i dagens avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Guro Fjellanger

Foto: Reidar Lerdal

— Regjeringen har dårlig tid når det gjelder Norges oppfyllelse av Kyoto-avtalen. Det mener tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger.

— Å utsette tiltak i klimapolitikken øker bare kostnadene for en nødvendig omstilling, sier hun og understreker at kvotehandel bare er et supplement i Kyoto-avtalen.
Utformet Kyoto

Guro Fjellanger har gjennom mange år vært kjent for stort engasjement i klimapolitikken. Helt fra hun på 1980-tallet var leder for Unge Venstre har hun arbeidet for at Norge skal innta en aktiv rolle i internasjonal miljøpolitikk. Ved siden av å være miljøvernminister har hun vært nestleder i Venstre, organisasjonssekretær i Norges Naturvernforbund, og styreleder i stiftelsen Miljømerking.

En av Fjellangers første oppgaver som miljøvernminister var å lede Norges delegasjon under klimaforhandlingene i Kyoto i 1997. Drøftingene ledet fram til Kyoto-avtalen som i dag danner rammen for arbeidet med å stanse menneskeskapt drivhuseffekt. Siden opplevde Fjellanger å bli felt på en miljøsak. Etter en felles beslutning i den daværende sentrumsregjeringen stilte statsminister Kjell Magne Bondevik i mars 2000 kabinettspørsmål i gasskraftsaken, og regjeringen ble felt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

— Sentrumsregjeringen ville ikke skyve ansvaret for klimapolitikken over på andre land. Derfor gikk vi av på gasskraftsaken, forklarer Fjellanger. Hun mener det er et paradoks at Sosialistisk Venstreparti (SV) nå sitter i en regjering som vil bygge gasskraftverk på Mongstad uten rensing, langt ut i Kyoto-perioden

Les hele artikkelen i Klassekampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**