– 400 nye ladestasjoner for elbiler i Oslo

– Etablering av omlag 400 nye ladestasjoner i Oslo vil bidra til at bruk av elbil vil bli enda mer attraktivt og brukervennlig, skriver førstekandidat Ola Elvestuen i sitt forslag som er fremlagt for ordfører Per Ditlev Simonsen. Det er ventet at Oslo Bystyre vil behandle saken på førstkommende bystyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Solsvik og Jan Kløvstad i Thinkbil 2 (elbil)

Foto: Åsmund Aqissiaq Kløvstad

Leder i Oslo Venstre og førstekandidat Ola Elvestuen har sendt ordføreren i Oslo et privat forslag om opprettelse av 400 nye ladestasjoner for elbilene i byen. Ifølge SSB er Oslo ansvarlig for 1[b],2 millioner tonn utslipp av drivhusgasser hvert år, og transportsektoren står for over 50 prosent av disse. Venstre legger vekt på å finne nye transportløsninger for hovedstaden, og elbilene er et positivt bidrag i så måte.

Bystyret har tidligere vedtatt at Oslos utslipp av drivhusgasser skal halveres innen 2030. For at dette skal kunne gjennomføres, må kommunens bruk av fossile brennstoffkilder i transportsektoren reduseres kraftig, og Oslos innbyggere må ha mulighet til å velge miljøvennlig.

– Det er et viktig anliggende for Venstre å øke antallet elbiler på bekostning av biler som benytter fossile brennstoffkilder. Ambisjonen er at Oslo skal bli verdens ledende by for tilrettelegging for elbiler. For å klare dette er man avhengig av å opprette flere parkeringsplasser med lademuligheter reservert for elbiler, skriver Elvestuen om bakgrunnen for forslaget.

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

– Elbiler er i dag et billig alternativ for lett persontransport, og har mange økonomiske fordeler for drift og innkjøp. Det eneste som mangler er infrastruktur, herunder flere ladestasjoner. Flere ladestasjoner må komme i tillegg til tidligere gjennomførte tiltak, herunder bl.a. gratis passering for elbiler gjennom bompengeringen, gratis parkering for elbiler på kommunal grunn, adgang for elbiler til å benytte kollektivfelt og fjerning av merverdiavgift og andre avgifter på elbiler, skriver Elvestuen videre.

Hver ladestasjon koster ca. 5000 pr. stk., og etablering av 400 nye ladestasjoner vil innebære en ekstrakostnad for kommunen på omlag 2 millioner kroner. Venstre ønsker at kostnaden skal dekkes av Oslo kommunes nye ENØK-/klimafond.

Venstres bystyregruppe i Oslo fremmer således forslag om opprettelse av 400 ladestasjoner for elbiler på kommunens grunn, som ett første skritt, og vil samtidig be byrådet ta initiativ til etablering av ytterligere ladestasjoner gjennom samarbeid med private grunneiere i en felles offentlig-privat dugnad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**