Meget positiv utvikling for nettsidene

Den positive utviklingen for lokallagets nettsider fortsetter også i juli. På tross av feriemåned og færre nyhetsoppslag øker bruken av nettsidene. — Det lover godt foran høstens valgkamp, sier Tom Hedalen, sekretær i styret for Drammen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Siden innføringen av nye nettsider i februar har antall besøk pr. måned tredoblet seg på Drammen Venstre sine hjemmesider på Internett. I juli hadde Drammen Venstres nettsider nær 3 500 besøk. Statistikken viser også at de som besøker sidene bruker dem mer aktivt enn før.

Nettsidene kan nå tilby større bredde i innholdet enn tidligere i form av program, video og brosjyrer. Særlig visning av video på nettsidene synes populært.

— I tida framover er det rimelig å vente en enda kraftigere vekst i besøkstallene, sier Tom Hedalen. — Da er det viktig at sidene er oppdaterte og aktuelle. Drammen Venstres nettsider er den viktigste kilden til informasjon om Venstre, vår politikk og våre politikere.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Drammen Venstre
tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**