Styrk lokalpolitikerenes rolle

Ta heller diskusjonen om hvordan vi skal styrke lokalpolitikerenes rolle i Drammen fremfor diskusjonen om ordføreren skal være politisk eller upolitisk, skriver Tom Hedalen i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Drammen Venstre ønsker et politisk lokaldemokrati. De folkevalgte skal bestemme, ikke de profesjonelle styrene. Ordføreren skal ha politisk makt, og ikke bare være en profesjonell styreleder.

For Drammen Venstre er diskusjon mellom to av byens største partier om vi skal ha en politisk ordfører eller ikke temmelig uforståelig. Ordføreren er som den fremste politisk tillitsvalgte i Drammen politisk om hun/han vil det eller ikke.

Stadig færre saker som angår den kommunale tjenesteproduksjonen blir forelagt byens politikere ved at det opprettes kommunale og interkommunale foretak med såkalte profesjonelle styrer. Profesjonelle styrer som kun sporadisk rapporterer til Bystyret, og da hovedsakelig på økonomien i foretaket. Det må her presiseres at Drammen Venstre er ikke imot opprettelsen av disse foretakene eller at vi betviler integriteten eller kompetansen til dagens styremedlemer, men vi er imot er de såkalte profesjonelle styrene hvor byens folkevalgte ikke deltar direkte.

Kommunale og interkommunale foretak leverer tjenester på vegne av kommunene, og det er kvaliteten og omfanget av denne tjenesteproduksjonen politikerene i Drammen måles på i forhold til sine velgere.

Drammen Venstre jobber etter filosofien om at politikere med klart ansvar og mulighet til å handle innefor sitt ansvarsområde er mer motiverte politikere. Politikere som ønsker å bety noe for sine velgere og for byen de er valgt til å styre. Vi jobber derfor for at de folkevalgtes påvirkning på utviklingen av Drammenssamfunnet skal styrkes. Dette innebærer at de folkevalgte igjen skal ha direkte deltagelse i styrene for de kommunale og interkommunale foretakene. Vi vil også redusere den stadig voksende kommuneadministrasjonens innflytelse på byen ved å tilføre bystyrekomiteenes politisk makt innenfor sine ansvarsområder, og at byrådsmodellen innføres i Drammen fra valget i 2011.

Dramme Venstre håper derfor at de to lokale politiske kamphanene i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet snart skal heve seg over diskusjonen om den politiske eller upolitiske ordføreren, og heller setter lokalpolitikerenes rolle og deres innflytelse på dagsorden.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Bystyrekandidat
tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**