Spennende liste – mange å velge mellom!

Lillesand Venstre har i år den lengste valglista med den laveste gjennomsnittsalderen. Lista er sammensatt av folk med lang erfaring og folk som er nye i politikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

Hvorfor ungdomskandidater?

 Daniela P. Fuenzalida, 4. kandidat

Daniela P. Fuenzalida, 4. kandidat

Ungdomskandidatene representerer en gruppe som i svært liten grad er representert i politikken i dag, mens våre erfarne kandidater sikrer kontinuitet. For øvrig er hele kommunen representert geografisk. Til sammen mener vi å ha en lang og spennende liste som du selv kan endre på.

Du bestemmer
I Venstre mener vi at det er du som er sjefen. Vi har derfor kun forhåndskumulert førstekandidaten vår, og vi gir deg derfor muligheten til å kumulere de kandidatene du mener bør inn i bystyret.

Satsingsområder
Vi har valgt miljø, kultur, oppvekst og helse som de viktigste områdene våre. Det er ingen ting som er viktigere enn barns oppvekst, men de må få puste i frisk luft, ha et variert fritidstilbud og tas vare på hvis noe skulle skje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**