Daniela Plaza Fuenzalida

Jeg er nettopp ferdig med videregående og skal starte med studier. Mine viktigste saker er fritidstilbud til ungdom, Fairtrade og utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Daniela Plaza Fuenzalida

Daniela Plaza Fuenzalida
Foto: Hans Botnen Eide

Etter initiativ fra Unge Venstre drøftet formannskapet i vår om Lillesand skulle arbeide for å bli Fairtrade-by. Jeg er veldig fornøyd med at forslaget fikk full tilslutning.

Nå er det om å gjøre å arbeide videre med ideen, og det ønsker jeg blant annet å være med på. Jeg er sikker på at mange både unge og eldre ønsker å bidra til en mer rettferdig handel, men at de ikke alltid finner slike produkter når de ønsker det. I Lillesand må vi arbeide for at de kan få tak i disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**