Drammen Venstre vs Drammen Senterparti i CO2-debatt på NRK Buskerud

Hør Drammen Venstres ordførerkandidat Asgeir Osnes i debatt med ordførerkandidat Tarald Rike fra Drammen Senterparti på NRK Østafjells. Vi må kunne ha flere tanker i hodet på en gang sier Osnes når Tarald Rike heller vil plukke søppel enn å jobbe for reduserte klimagassutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Miljø, forurensning

Foto: Luth

Senterpartiets ordførerkandidat mener at CO2-utslipp ikke har miljøkonsekvenser, og sier at Drammen ikke bør bruke penger på klimatiltak lokalt. Han sa i debatten at kampen mot CO2 har blitt en religion, og at CO2, “livets gass”, har blitt demonisert. Rike vil heller konsentrere seg om å plukke søppel langs gatene i Drammen.

Drammen Venstre mener at det må gå an å ha flere tanker i hodet på en gang. Det er viktig med tiltak mot lokal forurensning, som for eksempel svevestøv, og med klassisk naturvern som vern av skog og artsmangfold. Men høye konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren er en av de største miljøutfordringene vi står overfor i dag. Vi har en felles atmosfære, så utslipp et sted i verden har også konsekvenser for resten av verden inkludert Drammen.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

-Jeg blir målløs av at en ordførerkandidat fra et parti som hevder at de er opptatt av natur, matproduksjon og landbruk, ikke forstår mer av hvordan naturen fungerer sier Asgeir Osnes. Tiltak i kommunene kan bidra med hele 15% av de nødvendige nasjonale klimagassreduksjonene. Vi som kommunepolitikere kan dermed bidra en hel del til å løse denne globale miljøutfordringen. Et av tiltakene som Drammen Venstre ønsker å jobbe for er opprettelsen av et kommunalt ENØK-fond som vil gjøre det lønnsomt for private å gå over fra forurensende energikilder til mer miljøvennlig oppvarming.

Hør debatten på nrk sine nettsider (kommer ca midt i programmet).

For å se mer på hvilke tiltak Drammen Venstre vil sette i gang for å bedre miljøet i byen vår les vårt miljømanifest.

Drammen Venstre er glad for at lederen i Buskerud Senterparti og resten av styret i Drammen Senterparti ikke stiller seg bak sin ordførerkandidat i denne saken. Les mer på deres hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**