Høyhus eller by med sjel?

Bernt Søraa ønsker diskusjon om byutviklingen i Kongsberg og det er bra. I Kongsberg Venstre har vi i den perioden som når går mot sin avslutning jobbet for at Kongsberg by skal beholde sin sjel, og at boligområdene skal beholde sine kvaliteter. Samtidig må selvsagt byen utvikle seg videre. Noen ganger har vi fått flertall for våre forslag og noen ganger har vi kommet i mindretall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Når vi nå går mot et nytt valg, er diskusjonen som Søraa trekker opp viktig, ikke minst fordi Kongsbergs innbyggere bør vite hva de aktuelle politikerne står for i disse sakene. Dilemmaet som Søraa peker på, manglende areal i sentrum, bør etter min mening ikke føre til at det bygges i høyden verken på Nymoen eller Vestsida. Her må vi beholde småbypreget selv om Kongsberg by vokser. Med andre ord: De som ønsker å bygge i høyden her, bør ikke stemme på Venstre til høsten. Kongsberg har en unik historie som vi må ta vare på, samtidig som vi legger til rette for en moderne og trivelig by. Da er nok alternativet som Søraa viser til, byutvikling nordover forbi Knutepunktet og Berjasenteret, et interessant alternativ som vi må se nærmere på.

Jeg er også opptatt av hvordan vi på en bedre måte skal kunne ta imot dem som kommer med bil til byen. Parkeringsproblematikken har vi ikke løst godt nok, og “parkeringstyranniet” som mange opplever ifølge Lp’s reportasjer, er særdeles dårlig reklame for byen. Jeg er sikker på at det blant kommunens innbyggere finnes gode forslag som ikke har nådd fram verken til kommuneadministrasjon eller politikere. Kom med dem!

Øystein Senum
Venstres 1.kandidat til kommunevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**