Hvorfor stemme på Lillesand Venstre?

Venstre har flest kandidater å velge mellom. Vi har den yngste gjennomsnittsalderen med 38 år, men den eldste førstekandidaten! Lista er altså bred og variert. Vi har valgt ut fire satsingsområder, men har lagt det gamle slagordet til Lillesand Venstre i bunnen av hele programmet vi går til valg på: Vekst med vett!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

Petter Natanael Toldnæs

MILJØ
Venstre vil:
– Verne strandsonen.
– Utarbeide klima- og miljøplan
– Gjøre Lillesand til Fairtrade-by

KULTUR
Venstre vil:
– Jobbe for nytt kultursenter på Gamle Møglestu gård
– Sikre godt samarbeid med frivillige organisasjoner
– Tilrettelegge for at lag og foreninger får gode rammevilkår

HELSE
Venstre vil:
– Sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjeneste
– Tilstrebe fulle stillinger, ikke deltidsstillinger
– Framskynde utbygging av Høvågheimen

OPPVEKST
Venstre vil:
– Øke den fysiske aktiviteten i skolen
– Sikre nok barnehageplasser med god kvalitet
– Sikre kvalitativ og framtidsretta undervisning i skolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**