Tor Audun Danielsen

Jeg har siden 1999 vært ansatt hos Fylkesmannen i Vest-Agder for å arbeide med skoletilbud i utlandet for norsk ungdom fra hele Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tor Audun Danielsen

Tor Audun Danielsen
Foto: Hans Botnen Eide

Lillesandskolen har i mange år vært forbundet med kvalitet. Det er viktig å gi de ansatte mulighet for å videreutvikle denne. Venstre har nasjonalt og lokalt reist spørsmålet om et kompetanse(halv)år for lærere, et betydelig økonomisk løft som forutsetter nasjonal medvirkning.

I forbindelse med veiutbyggingen merker vi økt interesse for næringsutvikling i kommunen. Dette er svært positivt, samtidig som det blir mer avgjørende enn noen gang å ha fokus på Venstres gamle slagord: Vekst med vett.

Verv og posisjoner
– Varaordfører
– Gruppeleder, Venstre
– Formannskapet
– Valg og godtgjørelseskomitéen
– Taksnemd
– Valgstyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**