Vern av strandsonen

Venstre har i alle år ønsket å verne strandsonen for å sikre våre etterkommere lett tilgang til de flotte strandarealene i kommunen. Derfor har vi vært negative til privatisering, og vært opptatt av å følge opp vedtatte planer og retningslinjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Tor Audun Danielsen

Ved Ågerøya, Lillesand

Ved Ågerøya, Lillesand
Foto: Petter Natanael Toldnæs

Denne politikken ønsker vi å videreføre. Utbygging nær sjøen/innsjøer/vann er irreversible inngrep som blir stående for all framtid. Med en blomstrende privatøkonomi ser vi at mange ønsker å bygge/utvide hytter/ferieboliger der. Noen ønsker seg også store brygger, og spesielle anlegg som vil beslaglegge store arealer. Selv om det er lett å forstå den enkeltes interesse for sitt anlegg, må vi ikke glemme at utbyggingen må ses i et tidsperspektiv på mange ti-år. Fra vår side ønsker vi fortsatt at dispensasjoner bare gis i helt spesielle tilfeller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**