Biodiesel

Venstre gir honnør for at den første fyllestasjon for biodiesel er etablert i Sørlandsparken. Ennå er det et godt stykke igjen til for å få alle kjøretøy klare til å utnytte muligheten som ligger i å bruke et mer miljøvennlig drivstoff. Men at det finnes biodrivstoff tilgjengelig er en nødvendig forutsetning for å få til endring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gratis Buss i Hasselt

Foto: www.hasselt.be

Vest-Agder Venstre ønsker å gi honnør til Morten Andersen og Happy Biodiesel AS for at en åpner Sørlandets første stasjon for biodiesel i Sørlandsparken. Det er dristig å være først ute, før en vet om der er biler og kunder som kan og som vil gjøre seg nytte av tilbudet.
Det er overmåte viktig å arbeide med praktiske tiltak for å bidra til en klimanøytral utvikling. Hvert enkelttiltak betyr noe. Og her bidrar altså Happy Biodiesel AS på en positiv måte.
Vi er fullstendig oppmerksomme på at produksjon av biodiesel kan få uheldig virkning på matproduksjon og matpriser på verdensbasis, dersom en tapper ressurser på “feil sted”. På den annen side er der bioprodukter som utvilsomt også kan brukes til drivstoff, uten at det behøver å gå ut over matproduksjonen. Denne muligheten må vi utnytte.

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**