Åpent møte om skole

ÅPENT MØTE OM SKOLE
Gjesteforeleser: Odd Einar Dørum
“En skole for kunnskap og like muligheter”
Tid: Mandag 13.aug.kl.19
Sted: Frydenlund skole, Åros
Bli med på debatten-alle er velkommen!
Arr.: Røyken og Hurum Venstre
Se http://royken.www.venstre.no
og http://hurum.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

“Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**