Drammen – en levende kultur- og idrettsby

For Venstre er kunst, kultur, idrett og friluftsliv viktige virkemidler for å gjøre Drammen til en levende og attraktiv by. Drammen har et rikt kulturliv, og står i en særstilling i et flerkulturelt perspektiv. Dette mangfoldet må sikres mulighet til vekst og utvikling, og det må særlig satses på et bredt tilbud til barn, unge og eldre. Byen skal også profilere seg ved arkitektur og design.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skiløyper

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Les mer om Drammen Venstres valgprogram for kultur og idrett her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**