Valgdeltagelsen blant innvandrerene er for lav

Det er et demokratisk problem at så få velger å delta i de prosesser som et valg til kommune- og fylkesstyre er. Utfordringen er å skape et demokrati som alle synes det er verdt å delta i, sa Drammen Venstres deltager i paneldebatten Tom Hedalen lørdag 11. august 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Stem Venstre! Med blomster

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Debatten foregikk på Fjell bydelshus, og Drammen Venstre brukte anledningen til å markere starten på valgkampen med dette arrangementet.

I Drammen var valgdeltagelsen 56,83% ved siste kommunevalg. Blant innvandrerene var den enda lavere. Vi står derfor over et generelt samfunnsproblem, og et spesielt problem med hensyn til valgdeltagelse fra innvandrerene sa Tom Hedalen i debatten i regi av Buskerud og Drammen Innvandrerråd.

Se Tom Hedalens innlegg i debatten video.

Innvandrerene er ikke en homogen gruppe. Det trengs derfor individuelt tilpassede tilak for å høyne valgdeltagelsen blant alle grupper. Vi må være ydmyke og ta den nødvendige debatten for å integrere og inkludere innvandrerene i Drammen. Mange har tenkt gode tanker før Venstre i integreringsdebatten, men dessverre har ikke disse alltid ideene vært til det gode. Nå må vi sette oss ned sammen med innvandrerne som likeverdige partnere for å finne gode løsninger på hvordan utfordringene knyttet til inkludering av fremmedkulturelle i Drammenssanfunnet skal skje. Ellers står vi kanskje foran et uoverstigelig problem også i Drammen.

Les oppslag i Drammens Tidende fra møtet.

Les også Drammen Venstres 6. kandidat Muharrem Emeci innspill i integreringdebatten 27. juni 2007 Innvandrerene må selv ta ansvar og Tom Hedalens utspill i Drammens Tidende Drammen Frp spiller på fremmedfrykt igjen.

Stand på Fjell - Inkluderingsmøte

Foto: Asgeir Osnes

Drammen Venstre var forøvrig eneste parti som stilte med stand i forbindelse med debatten. Her er Tom Hedalen og Stine Bjørndal Osnes ved standen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**