10 gode grunner til å stemme Venstre i Asker

Asker Venstre har de fire siste år vist sin evne til å styre kommunen og finne gode
løsninger gjennom å være en aktiv partner i samarbeidsgruppen bestående av Høyre,
Askers Grønne Venner, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. I denne perioden har de
partiene i sammen med Venstre utgjort flertallsposisjonen i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dette ønsker vi å fortsette.

Nedenfor finner du 10 andre gode grunner til å stemme Venstre ved årets kommunevalg i Asker:

1. Venstre er miljøpartiet som nasjonalt og lokalt har arbeidet for bærekraftige løsninger og miljøhensyn. Behovet for å redusere den menneskelige påvirkning av klimaet er åpenbar for alle.

2. Venstre vil styrke allmennhetens adgang til den flotte strandsonen vi har i Asker. Blant annet vil vi fullføre hele kyststien i vår kommune.

3. Venstre vil sikre kulturlandskapet og levedyktige vilkår for landbruket i kommunen gjennom blant annet et aktivt jordvern.

4. Venstre vil aktivt støtte gjennomføringen av «Oslopakke 3» for oppgradering av både E18 og kollektivtransporten i kommunen.

5. Venstre vil være en pådriver for trafikksikkerhet, ikke minst trafikksikre skoleveier.

6. Venstre vil arbeid for å styrke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Asker. Alle langtidspasienter skal gis mulighet til å velge plass i kommunen.

7. Venstre vil tilrettelegge for nyskapingene i næringslivet. Venstre arbeider for en politikk som gjør det attraktivt å etablere nye bedrifter og drive variert næringsvirksomhet i Asker.

8. Venstre vil fortsette arbeidet med styrking av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet. Venstre vil at alle småbarnforeldre skal få tilbud om gode barnehageplasser i sitt nærområde.

9. Venstre vil styrke skoletilbudet særlig gjennom styrking av lærertettheten, gjenreising av respekten for læreren og fagkunnskap.

10. Venstre vil styrke vedlikeholdet av kommunens skoler, blant annet ved styrking av vaktmestertjenesten med en ansvarlig vaktmester for hver skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**