Liv Jacobsen

Kommunestyremedlem
Medlem i utvalg for oppvekst, omsorg og kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

fv1

Foto: Ivar Ruud Eide

Jeg heter Liv Hagberg Jacobsen og er 57 år, er lykkelig gift og har en flott datter på 25 år.
Jeg arbeider som bibliotekar og vikarlærerr på Seiersten Ungdomsskole. Jeg er opprinnelig fra Oslo, men har bodd i Drøbak siden 1970, så jeg føler det er her jeg hører til. Jeg håper at Drøbak kan forbli den lille idylliske byen jeg er så glad i!

Jeg er spesielt opptatt av ungdommens fritidstilbud, at det skal være allsidig og dekke også de som ikke er opptatt av idrett. Jeg ønsker også at vi kan benytte oss av den kompetanse som våre eldre innbyggere har og finne møteplasser for unge og eldre.
Jeg er glad for å bo i en kommune der man har gode løsninger for botilbud for eldre. Jeg tror at det er nettopp de unge og eldre som vil bli utfordringen i årene som kommer – ved at stadig økende barnekull vil føre til overfylte skoler — og et økende antall seniorer vil fordre nye løsninger på sykehjem/aldershjem.

Jeg sitter som kommunens representant i Kirkelig Fellesråd, og gleder meg til å bære med på bygging av ny Flerbrukskirke. Jeg er også med i kommunens kriseteam.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**