SFO må bli bedre

Drammen Venstres ordførerkandidat Asgeir Osnes krever bedre samhandling mellom skole og SFO. Mange steder lever SFO sitt eget liv med vanntette skott til skolen. Det er en ulempe for både barna, skolen og SFO, mener Osnes. Venstre stortingsgruppe arrangerer høring om SFO 22. august -07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil heve kvaliteten på SFO-tilbudet. Derfor arrangerer Venstre med Olaf Thommessen, Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum i spissen nå en høring om SFO på Stortinget.

Venstre vil at SFO fremdeles skal være en valgfri ordning med variert betaling, men vil endre innholdet og heve kvaliteten på SFO-tilbudet. Drammen Venstres ordførerkandidat Asgeir Osnes krever bedre samhandling mellom skole og SFO. Mange steder lever SFO sitt eget liv med vanntette skott til skolen. Det er en ulempe for både barna, skolen og SFO, mener Osnes.

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

– Det kan vi gjøre ved å gi rektor ansvar for det pedagogiske samarbeidet mellom skole og SFO og kreve pedagogisk kompetanse hos SFO-leder, mener Osnes som vil gjøre bedre kvalitet i SFO til valgkampsak i Drammen. SFO vil være et viktig ledd i å gjøre Drammensskolen til Norges beste skole. Da må vi heve det pedagogiske innholdet på SFO samtidig med at vi fokuserer på innholdet i skolen. Drammen Venstre har tidligere også fremmet forslag om å utrede kompetanseår for rektorer, lærere og annet skolepersonale, men samtlige partier med unntak av SV stemte mot dette forslaget i Bystyret.

Venstres stortingsgruppe holder en høring om SFO hvor pedagoger, foreldre, interesseorganisasjoner og politikere skal diskutere SFO-tilbudet. Høringen finner sted onsdag 22. august på Stortinget.

– Dette er et veldig viktig initiativ fra Venstre sentralt. Jeg har selv barn i SFO, og vet at det er et veldig viktig tilbud for mange foreldre. Derfor er det viktig å fokusere på innholdet i SFO, samtidig som SFO bør bli mer fleksibelt tidsmessig, avslutter Osnes.

Les oppslaget i Drammens Tidende.

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes
Ordførerkandidat
Drammen Venstre

Tlf 93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**