Valgkamp på internett i Sandefjord

Sandefjord Venstres nettsider gir deg informasjonen du trenger om vår politikk og våre kandidater foran kommunevalget. I denne artikkelen finner du lenker til andre lokalpartier på nettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sandefjords blad skriver at det ikke drives valgkamp på internett. Les Sandefjords blad artikkel om dette 31. juli. Vi har forståelse for at overarbeidede journalister ikke greier å holde oversikten over alt som foregår. Siden du – til tross for Sandefjords blads artikkel – har greid å finne fram til våre hjemmesider, vil vi også gi deg en oversikt over de andre lokalpartienes hjemmesider.

Lenkene er rangert etter vår (subjektive) oppfatning av den informasjon som er å finne på sidene.

2. Fremskrittspartiet har (etter Venstre da) den siden som inneholder mest informasjon om lokal politikk og lokale tillitsvalgte. Du kan finne Sandefjord Fremskrittspartis hjemmesider her.

3. Arbeiderpartiets hjemmesider kommer – under tvil – på bronseplass. Siden finner du her.

4. Sosialistisk Venstreparti har også egen hjemmeside, mesteparten av innholdet er avisartikler sakset fra Sandefjords blad. Siden finner du her.

5. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) sier til Sandefjords blad at “partiapparatet får ta seg av det som skal gjøres på nett” Etter å ha sovet i fire år, har partiapparatet (pr. 25.8) igjen våknet av dvalen. Si morn til partiapparatet her.

6. Når det gjelder Senterpartiet, så gir hjemmesiden svaret på hvorfor partiet har vært fraværende i Sandefjordspolitikken de siste årene. Vi velger å oppgi innholdet på partiets hjemmeside i sin helhet – legg merke til datoen:
“Sandefjord SP på nett
[22.05.03] Velkommen til Sandefjord Senterpartis nye nettsider. Sidene er under konstruksjon, så følg med for mer informasjon. Lokallagsleder: Gunnar Huseby, Husebyvn. 30, 3234 Sandefjord, telefon 33 47 42 55 “

De øvrige partiene i Sandefjord har ikke lokale hjemmesider.

 Mener du også at Venstre har de beste hjemmesidene? Vi mener at vi har den beste politikken for Sandefjord. Stem VENSTRE ved kommunevalget i år.

Mener du også at Venstre har de beste hjemmesidene? Vi mener at vi har den beste politikken for Sandefjord. Stem VENSTRE ved kommunevalget i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**