Den offentlige skole skal skinne!

Dette var Odd Einar Dørums budskap da han besøkte Frydenlund skole på Åros i Røyken mandag 13. august.
Dørum foreleste over temaet: “En skole for kunnskap og like muligheter”
Møtet ble arrangert av Venstre i Røyken og Hurum. I tillegg til Dørum var også 2. kandidat på Venstres fylkestingsliste, Nina E. Johnsen fra Lier til stede og holdt åpningsapell.
Møtet samlet 24 deltagere og flere deltok i diskusjonen etter Dørums innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Odd Einar Dørum og Nina Johnsen besøker Røyken

Odd Einar Dørum og Nina Johnsen besøker Røyken
Foto: MarySandalJohansen

“Jeg avviser ikke heldagsskole, men vi må bruke pengene på det viktigste: Mer kompetanse til lærerne”, sa Dørum.

Heldagsskole eller lærerkompetanse
Dørum mener regjeringspartienes snakk om heldagsskole er en feiloprioritering.
– Jeg avviser ikke heldagsskole, men vi må bruke pengene på det viktigste. Lærerne er bærebjelken i skolen, og dyktige lærere er en forutsetning for at elevene skal lære mer. Derfor er lærerne Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken.
Han vil også ha en nasjonal plan for rekruttering av lærere.
– Det er ingenting som tyder på at lærermangelen kommer til å bli mindre fremover, og vi ønsker en nasjonal strategi for å møte denne utfordringen.
Jeg lover at Venstre ikke gir opp kampen for å få til en nasjonal ordning med kompetanseår, selv om de rødgrønne stemte ned dette forslaget da det ble behandlet i Stortinget i fjor høst.

Venstres ordførerkandidat i Røyken; Lasse Thue ledet diskusjonen etter Dørums innlegg. Han fikk gode råd av Dørum og orienterte også kort fra aktuelle skolesaker i Røyken.

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk
Foto: privat

Les mer om Røyken Venstres skolepolitikk her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**