Dørum fikk honnør og tilbakemelding fra Røyken Kommune om kriminalforebyggende tiltak

6. februar 2003 gjestet Odd Einar Dørum – som den gang var justisminister – Slemmestad i Røyken.
Han var hovedforeleserpå et åpent møte om kriminalforebyggende tiltak; samarbeid om lokal kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge(SLT) Røyken Venstre arrangerte møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dørum var hovedtaler og engasjerte unge, forelde og lokalpolitikere. Til stede var også politi og helseetat. Diskusjonen etter Dørums innlegg var livlig og de ulike etater var enig om å følge opp prosjekt SLT; “det handler om å gå nye veier” var uttalelsen.
Men Odd Einar Dørum utfordret politikerne som var til stades, han ville ha tilbakemelding om hvordan SLT-arbeidet ble ivaretatt i Røyken når prosjektperioden var over.

På åpent møte 13. august 2007 i Åros “En skole for kunnskap og like rettigheter” fikk Dørum denne tilbakemeldinge. I sin velkomsttale til møtet og Odd Einar Dørum tok leder av Røyken Venstre, Mary Sandal Johansen, han tilbake 4 år i tid og til kravet han satte om tilbakemelding. Hun orienterte om at i Røyken kommunestyremøte 140607 ble “Plan for forebyggende arbeid for barn og unge. Røyken kommune og Røyken Lensmannskontor. 2007 – 2011”, vedtatt. SLT-koordinator ble tilsatt i 100% stilling året før.

Mary Sandal Johansen

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Sandal Johansen viste til betydningen av Dørums engasjement den gangen i februar 2003 og gav også honnør Lasse Thue (kommunestyrerep for Venstre) for oppfølgingen av saken gjennom ulike faser fram til nevnte vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**