Er menn enkle vesener?

Tone Anderssen spør i et leserbrev i ØP om AP og Karita Bekkemellom oppfatter menn som en helt ensartet gruppe som lett lar seg utrede og beskrive – i motsetning til gruppen aleneboende?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Her kan du lese Tones innlegg:

“Arbeiderpartiets Karita Bekkemellem avblåste for noen uker siden planen om å utarbeide en Stortingsmelding om Norges singel-befolkning — de enslige eller aleneboende — med den begrunnelse at gruppen med enslige mennesker var for uensartet og derfor ikke egnet for utredning eller felles tiltak. (Kanskje AP skulle ønske at vi alle var mest mulig like hverandre?)
Venstre reagerer på at AP ikke ønsker å foreta seg noe overfor gruppen aleneboere. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er dette en gruppe som har dårligere lønnsvekst og dårligere levestandard enn befolkningen generelt, og i tillegg en gruppe i sterk vekst.

Nå leser jeg imidlertid at hun er i full gang med å utrede mannsrollen og mannens livsvilkår, også denne gang med en Stortingsmelding som mål.
Kan vi slutte at Karita mener at menn er en ensartet befolkningsgruppe og dermed betydelig enklere å beskrive? ”

 Er mennene i Venstres toppledelse enkle å definere?

Er mennene i Venstres toppledelse enkle å definere?

KLikk her og les hva Venstres nestleder Trine Skei Grande sier om regjeringens manglende fokus på gruppen enslige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**