Mindre biltrafikk i byen

Venstre ønsker mindre biltrafikk i og gjennom byen. Stor biltrafikk skaper trafikkfarlige situasjoner, både for barn på skolevei og for andre fotgjengere og syklister. Biler forurenser, og stor biltrafikk er generelt negativt for bybildet og trivselen i sentrum. Særlig attraktivt å sitte i bilkø til og fra jobb, er det heller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ny E134 gjennom Kongsberg har lenge vært et sentralt tema og et viktig planlagt grep for å redusere biltrafikken gjennom byen. Venstre mener at det er viktig å få på plass den nye veien snarest. Vi er derfor åpne for bompenger og andre alternative finansieringsmåter for å sikre rask gjennomføring. Å kun satse på staten, uten lokale tiltak, kan bli en langdryg affære.
For å få rask virkning for bymiljøet, må vi også vurdere etappevis etablering av den nye E134. Bru over Lågen bør være første etappe, da dette vil være et effektivt virkemiddel for å redusere trafikken på Sandsværveien. Kombinert med nytt togstopp ved Gomsrud kan dette også bli en grei adkomst til Næringsparken for mange pendlere.
Men vi må også gjøre andre tiltak. Generelt er bedre kollektivtilbud innen byen viktig for å flytte persontransport fra bil til buss. Venstre tror bl.a. en hyppig bussrute fra Knutepunktet til Næringsparken, og etter hvert til Arsenalet, kan få mange pendlere over på kollektive reiseformer.
Venstre vil også arbeide målbevisst for å endre bilbruk til sykkelbruk. Kongsberg er sykkelby, og vi ønsker fortsatt bred satsing på dette tiltaket. Dette er positivt for bymiljøet, men også helsemessig positivt. Mange byer har etablert “bysykler”. Dette bør også Kongsberg få på plass snarest.
Målet er en trivelig og trygg by for fotgjengere og syklister. En by der bilbruken er tilpasset disse gruppene.

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**