Enighet om uenighet?

Lasse Narjord Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk er
Røyken Venstres 1.-4. kandidater. I Røyken og Hurms Avis 16. august 2007 har de leserinnlegget “Enighet om uenighet?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Enighet om uenighet ?
Valgkampen i Røyken har hittil stort sett har bestått i å fortelle om alle feilgrep "de andre" har gjort. Dette er vel en grov undervurdering av velgernes intelligens og som en følge kan opptil halvparten av velgerne sitte hjemme valgdagen. Langt de fleste velgerne får med seg hva som skjer i sin kommune i løpet av et år eller en valgperiode og de fleste får også med seg at de sannhetene som serveres av motparten(e) sikkert er noe farget.
Både gamle og nye politikere bør fortelle velgerne hva deres parti har oppnådd i valg- perioden (husk det er lett å sjekke) og kanskje ennå viktigere hva planen er for de kommende fire år.
Nå har representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet blitt enige om å møtes 16.august for å bli enige om hva de er uenig om. Det er mange som ser fram til konklusjonene fra dette møtet.
Representantene fra de to partiene bør etterstrebe en tydeliggjøring da det politiske landskapet i Røyken kan bli svært interessant etter valget.
La oss ta velgerne på alvor og være konkrete om egen politikk og resultater slik at fremmøtet ved valget blir høyest mulig.

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk
Foto: privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**