Innkalling til styre- og lagsmøte

Velkommen på høstens første styre- og lagsmøte onsdag 22. aug. kl.19.30 i kantina på Hovtun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG LAGSMØTE I HURUM VENSTRE
ONSDAG 22. AUGUST 2007 KL.19.30

Møtestad: Kantina på Hovtun, Klokkarstua

SAKSLISTE
Sak 82/07 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 83/07 Referatsaker

Sak 84/07 Diskusjon omkring offentliggjering av ordførarkandidat før eller etter valget.

Sak 85/07 Møteplan for hausten

Sak 86/07 Brev frå Huseiernes Landsforbund før valget:
Spørsmål som ønskast besvart: Om eiendomsskatt, ENØK, VAR- utgifter, renovasjon, bygningskontroll, kvar det skal skje utbyggjingar.
Kikk gjerne på svara til Drammen Venstre som dei la ut på heimesida si 23. juli-
“Drammen Venstre vil ikke gå inn for at det innføres eiendomsskatt”

Sak 87/07 Valgkampen
— praktisk planleggjing og gjennomføring. Saker

Sak 88/07 Verksøya

Sak 89/07 Småbåthavn på Verket – oppfølging

Sak 90/07 Reguleringsplan for Verpen / Sandspollen. Resultat av megling mellom
Hurum kommune og Fylkesmannen. Oppfølging

Sak 91/07 Evt.

Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Til styret og vara: Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!
Styret består av: Gunn-Torill Homme Mathisen, Finn Dale Iversen, Petter Normann Pettersen, Elin Sandsether, Geir Stave, Roy Heien og Lisa Pettersen
(Vara: Rune Sandsether, Morten Kaksrud)

Filtvet, 16.08.07

Gunn-Torill Homme Mathisen
leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**