Fremtidsoptimistiske Venstre

Venstres hovedinteresse er å balansere miljø og næringsutvikling i fremtiden. Derfor snakker vi høyt om småbedrifter, miljø, sosialt ansvar og skole. Vi tar ingen hvileskjær, men ønsker fremtiden velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre gleder seg til fremtiden. Vi vet at ny teknologi og ny forskning vil skape en sosial og miljøvennlig velferdsutvikling før eller siden. Vi vet at dagens velferdsutvikling på mange områder er i konflikt med gode miljøvalg. I motsetning til andre partier, arbeider vi for en miljøvennlig næringsutvikling. Venstre bruker ikke sosialistiske virkemidler for å oppnå et miljøvennlig velferdsamfunn. Venstres hovedinteresse er å balansere miljø og næringsutvikling i fremtiden. Mens andre partier beskytter sine eksisterende særinteresser i LO og NHO, tenker Venstre mest på fremtidens arbeidsplasser. Derfor snakker vi høyt om småbedrifter, miljø, sosialt ansvar og skole. Vi tar ingen hvileskjær, men ønsker fremtiden velkommen.

Vi er verken arbeidsgiverpartiet, arbeiderpartiet, kristenpartiet, bondepartiet, sosialistpartiet eller populistpartiet. Vi er partiet med en helhetlig politikk om fremtidens løsninger. Vi tror på individuell frihet og fellesskap. Vi mener det er gammeldags å skattelegge lønn og formue i et samfunn som mangler arbeidskraft og sliter med overforbruk. Vår grønne skattereform betyr at inntektskatten må lettes, men at forbrukskatten må skjerpes. Det skal lønne seg å arbeide, men være dyrt å forbruke. Slik er fremtiden. Vi gleder oss.

Finn-Erik Blakstad
Fylkestingskandidat
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**