Krever klimahandling

Guro Fjellanger og Oslo Venstre går til valg på en drastisk reduksjon i Oslos utslipp av klimagasser. Den tidligere miljøvernministeren er lei av tomt prat. – Nå er det tid for klimahandling, sier Fjellanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Guro Fjellanger

Foto: Reidar Lerdal

– Når regjeringen ikke gjør jobben sin, må vi lokalpolitikere ta ansvar, sier Oslo Venstres 4. kandidat ved bystyrevalget, Guro Fjellanger.

Fjellanger var miljøvernminister da Kyotoavtalen ble fremforhandlet. Hun påpeker at det aldri var meningen at kvotekjøp skulle ivareta hoveddelen av norske klimaforpliktelser, slik regjeringen legger opp til.

– Kyotoavtalen er meget klar på at kvotekjøp kun skal være et supplement til nasjonale tiltak, påpeker Fjellanger.

Oslo Venstre går til valg på å halvere Oslos klimautslipp innen 2030. Allerede i den kommende fireårsperioden vil partiet sette i gang radikale klimatiltak, både når det gjelder transport, oppvarming og avfall.

Transport
– Fortsette arbeidet for bedre kollektivtrafikk
– Senke prisen på månedskort til 500 kroner
– Opprette 400 ladestasjoner for el-biler
– Bruke lav- og nullutslippskjøretøy i kommunens egen bilpark
– Legge inn krav om utslippsfrie busser i anbud om å kjøre buss i rute

Oppvarming
– Kreve klimavennlige oppvarmingsløsninger i alle nye bygg
– Avskaffe oljefyring i alle kommunale bygninger
– Øke støtten til ENØK-tiltak (strømsparing)
– Bygge ut fjernvarmenettet

Avfall
– Innføre kildesortering av matavfall
– Forbedre tilgjengeligheten for kildesortering av plast, metall og glass
– Innføre redusert renovasjonsavgift ved redusert avfallsmengde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**