Kanalbyen Kristiansand

Kristiansand har utmerket anledning til å lage nye kanaler i bymiljøet. Det ønsker Kristiansand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Når konteinerhavna flyttes til KMV-området, ligger det ypperlig til rette for å grave en ny kanal fra ytterst i Gravanekanalen og tvers gjennom havneområdet på innsiden av Lagmannsholmen. Under denne fyllingen ligger det et par små skjær som ytterligere kan utgjøre et karakteristisk innslag i selve kanalområdet. Å forlenge miljøet som i dag er langs Gravanekanalen, vil gi byen et nytt løft.

På innsiden av Festninga i Tresse er det også fylt opp med masse. Også her mener Venstre at en bør grave opp og lage kanal som småbåter kan passere gjennom. Ei gangbru over til festninga vil kunne være et fint miljøskapende element.

Arkitekt Løvdahl, som i dag arbeider med utformingen av utbyggingen på Silokaia, ser for seg at det skal anlegges korte kanaler ute fra sjøen, på tvers inn til "roten" av Odderøya. Cruiseskipene skal fortsatt legge til ved Silokaia etter flyttingen av havnevirksomheten til Kongsgårdbukta, men forslaget er å lage ei bru rett ut fra dagens brygge til et frittliggende kaiområde som plasseres femten meter ute i havet, parallelt med Silokaia. Småbåter skal kunne trafikkere på innsiden av dette kaiområdet.

Disse prosjektene er spennende, hver for seg. Vi har allerede Gravanekanalen, og kanalen på Kjøita. De nye prosjektene vil samlet gi Kristiansand et løft videre fremover, estetisk og miljømessig. Vannspeil er en viktig “dekorasjon” i byområder. Kanalkanter er trivelige og koselige områder å spasere i. La oss gjøre noe med det!

Dag Vige
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**