BILENE HAR (FORELØPIG) RANGEN LANGS SKOLEVEIENE

Nestleder i Stortingets transportkomitè, Borhild Tenden (Venstre), var 17. august på besøk i Tvedestrand og Arendal. Hun fikk ved selvsyn se hvor umulige forhold det flere steder er for myke trafikanter, etter et innledende møte med veivesenet i Arendal.

Veivesenet ga en grundig informasjon om statusen for planleggingen av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Borghild Tenden og Marianne S. Lyngvi

Foto: Venstre

Etter møtet reiste Tenden sammen med Tvedestrand Venstres førstekandidat, Line Mørch, til Tvedestrand.

Ved Skålandsveien møtte hun beboer og aksjonist Tore Moen. Han ga en velbegrunnet innføring i de
livsfarlige forholdene for syklister og gående i området, grunnet manglende gang- og sykkelvei. Tirsdagens storaksjon ble omtalt, og argumentene gjentatt slik at også transportkomiteens nestleder er direkte informert om at det kun er den halve mila mellom Arendal og Tvedestrand som gjenstår av nødvendig gang- og sykkelsti langs hovedveitraseen gjennom fylket. Kopi av underskriftslister fikk hun overlevert. Tenden lovte å følge opp saken i Stortinget, men påpekte at dagens regjering har redusert bevilgninger til trafikksikkerhetstiltak i forhold til forrige regjering. Hun påpekte at ikke minst av hensyn til klimautslipp, er det nødvendig at folk har mulighet til å velge sykling framfor bilkjøring.

I Tvedestrand sentrum fikk hun også se hva slags forhold skoleelever blir presentert for som skolevei. Tangenveien fra Albukjær til Plankedalen er en av de mest trafikkerte veiene i sentrum, den er uten fortau eller gangvei, og det er skolevei til de som bor øst for byen, bl.a. i de nye boligfeltene ved Svarttjenn og på Valbergheia. Samtidig med at barneskolebarna går fra Plankedalen til skolen, kjører alle bussene på den samme veien med elever til ungdomsskolen og videregående. Veien må også brukes av beboerne i LHL-boligene i Ramsdalsveien.
BorghIld Tenden var mildt oppgitt over de farlige forholdene. Hun har tidligere fremmet forslag i Stortinget om økte bevilgninger til gang- og sykkelstier, og lovet avslutningsvis å ikke gi seg i dette arbeidet, slik at skoleelever kan gå og sykle trygt til skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**