Gruppemøte 20 aug, rådhuset

Velkommen til gruppemøte kl 18.30 i rådhusets vestibyle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fairtrademerket

Foto: Fairtrade

Dagsorden.

Gjennomgang av hovedutvalgets og kommunestyrets saker.
Valg etc
Evt.

Alle er velkommen, både medlemmer, ikke-medlemmer, sympatisører og andre med noe på hjertet:-)

Nina E. Johnsen, sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**