Etterlyser helhetstenkning i Hurum

Marianne Arctander har skapt sterk irritasjon i “Rosenes leir”. AP-ordfører Roger Ryberg bruker storslegga i Drammens Tidende når han forsøker å imøtegå kritikken Venstres Marianne Arctander kom med i avisen 15.august.
Hun mener at utviklingen i Hurum styres av pengesterke investorer og ikke av lokalpolitikere. Arctander bruker Kiwi og Coop sitt reguleringsplanforslag om bygging av 13 etg. høyhus og 4 etg. butikkblokk i strandkanten i Sætre sentrum som eksempel. Forslaget var like ved å bli vedtatt uten at kommunens innbyggere visste hva som var i ferd med å skje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Marianne Arctander og partikollega Gunn-Torill Homme Mathisen startet aksjonen "Redd Sætre". Aksjonen, som var partipolitisk uavhengig, hadde som mål å få til en helhetlig utvikling i Sætre på innbyggernes premisser. I samarbeid med Fellesutvalget for Sætre ble innbyggerne i kommunen gitt informasjon om utbyggingsforslaget.

– Dette kan ikke være sant, de kan vel ikke på alvor mene dette, var omkvedet. Da reguleringsplanforslaget ble lagt ut på høring kom det inn over 500 høringsuttalelser fra kommunens innbyggere. Signalet til de folkevalgte var tydelig og klart; det var ikke dette folk ønsket for Sætre.

Marianne Arctander

Foto: Finn Dale Iversen

Det er særlig AP og Frp som lar seg beruse av investorene kortsiktige tenkning, mener Arctander, som etterlyser helhetstenkning i kommunen. I dag har vi en bit-for-bit utvikling og planleggingen mangler visjoner, hevder hun. Hurum Venstre ønsker utvikling, men vi må ta vare på historien og tenke miljø også. Hurum Venstre har programfestet at natur- og miljøvernhensyn skal sikres i alle regulering- og utbyggingssaker.

– Altfor mange saker er preget av kortsiktig tenkning. Venstres perspektiv er 20-30 år — vi ønsker å forvalte kommunens naturrikdom på en slik måte at også de kommende generasjoner vil kunne nyte godt av dem, sier Venstres toppkandidat.

I samme oppslag i Drammens Tidende får Arctander får støtte av SV. Gruppeleder for SV Brit Riise-Fredheim smiler litt over at ordføreren lar seg irritere av Arctanders bruk av valgkampretorikk.
-Arctanders ønske om å “ta makta tilbake” er jo nesten som tatt ut av SVs program, mener Riise-Fredheim, som påpeker at Venstre og SV står svært nær hverandre i utbyggingssaker og miljø i Hurum.
-Vi ønsker mer langsiktige miljøsatsing enn kortsiktig fortjeneste, påpeker Riise-Fredheim overfor Drammens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**