Rehabilitering er en positiv investering

Røyken Venstre har programfestet en økt satsing på rehabilitering i kommunen for de kommende fire årene. I leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis i dag 20. august 2007 setter kumulert kandidat Tore Hogstad fokus på rehabilitering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tore Hogstad

Foto: Yngve Olsen Hvoslef

Rehabilitering er en positiv investering.

Samfunnsdebatten har gått mye på ventelister på sykehusene og muligheter for operasjoner.
I lang tid har det ikke vært noen fokus på behovet for rehabilitering etter operasjoner, slag eller skade. De siste dagene har imidlertid debatten om rehabilitering igjen tatt seg opp i media.
Røyken Venstre har programfestet en økt satsing på rehabilitering i kommunen for de kommende fire årene. For de mennesker det gjelder er det snakk om livskvalitet og for samfunnet vil god rehabilitering være god økonomi. Eldre mennesker vil kunne bo lenger hjemme og arbeidsføre vil komme raskere tilbake til arbeidslivet.
Røyken kommune gjør allerede mye på dette området, men det står fortsatt mye arbeid igjen. Røyken Venstre vil prioritere dette arbeidet ved bl.a. å opprette en kombinert rehabiliterings — og avlastningsavdeling på Bråset. Avdelingen må være stor nok til å dekke behovet og vil lett kunne kombineres med dagens drift på Bråset. Den første tiden i rehabilitering vil da være under kyndig pleie og opptrening. Da vil effekten bli best. Dette kombinert med økte ressurser på den oppsøkende virksomheten med ergoterapeuter og fysioterapeuter vil gi Røyken en høyere kvalitet på rehabilitering enn mange andre av landets kommuner.

Tore Hogstad
Listekandidat
Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**