Valget skal styrke demokratiet

Alle dere som er innbyggere i Asker inviteres til velge 47 kommunestyrerepresentanter for de neste fire årene. Skal demokratiet i Asker være noe verdt må derfor de fleste delta i valget, delta i debattene i forkant og stille spørsmål om innsyn, kvalitet og rettferdighet i kommende fire år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ingvild Tautra Vevatne

Ingvild Tautra Vevatne
Foto: Jan Harsem

Venstre har mange gode saker innen miljø, oppvekst, eldreomsorg, næringsutvikling og kultur m.m., og i tillegg har vi stor oppmerksomhet på demokratiet som system, som et mål i seg selv. Det betyr at vi stiller spørsmål om mer åpenhet i forvaltningen, loggføring av viktige møter som utføres av ordføreren og med mulighet for mye innspill fra innbyggerne, både i forhold til egne tjenester og generelt på vegne av fellesskapet.

I denne perioden har vi i kommunestyret vært gjennom en egenvurdering av vårt politiske system. Det ga forholdsvis positive tilbakemeldinger fra alle partiene, men det innrømmes likevel at det er et stykke igjen til politikerne kan ta det ansvaret de bør ta vis a vis rådmannen. Det handler om hvilket system, arbeidsform og roller vi får. Venstre signaliserte en åpenhet for å tenke en parlamentarisk modell, som et svar på utfordringene, men Frp, Ap og SV ville gå for det med en gang. Spørsmålet har stilnet litt, og Venstre vil igjen lufte litt på demokratispørsmålene våre. Oslo og Bergen har hatt gode erfaringer, og flere byer er i gang med parlamentarisk modell i neste periode. Grunnen til at det kan være et svar for Venstre er at det trengs flere politikere med muligheter for mer innsyn og større ansvar.

Vi kan ikke bytte rådmann hver gang en stor sak går galt, uansett hvilket ansvar rådmannen har, men vi kan forebygge uheldige saker og beslutninger ved at det politiske er tyngre inne i forkant av avgjørelsene. Det er mange saker som er blitt behandlet med en viss beklagelse fra rådmannen, og det må vi leve med. Sett fra et grønt ståsted var det spesielt uheldig i Konglungsaken, hvor kommunestyret under selve møtet ble orientert om at rådmannen ikke hadde hatt noen rolle i utarbeidelsen av den private avtalen med grunneierne. Det var noen i Høyre som hadde tatt rådmannens rolle, uten at det var åpent i prosessen. I tillegg fremstilte rådmannen saken i saksfremlegget som om han hadde vært med. Som fungerende ordfører ble det da vanskelig å ta ansvar for et slikt møte og saksbehandling. Det førte til at undertegnede måtte følge opp saken med Fylkesmannen. I hans svarbrev kan både grønne og blå politikere lese svaret med fatning, avhengig av hvor mye en velger å lese over eller under linjene.

Fylkesmannen svarer blant annet med at han anbefaler kommunen å utvide med en grønn korridor, og som kan reguleres til en sti og med en gjennomgang i nord. Dette er jeg glad for, men dette reflekteres ikke i rådmannens innstilling eller ei av ordføreren neste møte. Saken er avgjort fra deres side, og det reflekteres heller ikke at lovlighetskontrollen evt kan få et annet utfall enn det som er flertallet i Asker. Jeg leser demokratiet i Asker slik noen ganger, at det verken er rådmannen, ordføreren eller kommunestyret som bestemmer, men at det er andre sterke krefter i befolkningen.

Vi kan nevne Smart-club, Asker Brygge og Konglungen som eksempler fra denne perioden.
Asker trenger derfor politikere med erfaring, integritet, mot og rettferdighetssans!

Venstre har bevist at de stiller opp når det gjelder, og det er synd at vi ikke hadde plass i bygningsrådet i denne perioden. Vi er nå på god vei til å bli et kraftsentrum i Askerpolitikken, som holder Frp på sidelinjen, og som holder H og sentrum på en stadig bedre kurs. Kursen blir bedre avhengig av hvor mye vi vokser. Det får vi til i neste periode, hvis du også vil det!

Ap og SV kan godt bruke sine grønne stemmer til Venstre i neste periode. Vi skal periotere oppvekst, eldre og miljø bedre enn noen andre! Alternativet kan bli et Høyre styrt av Frp.

Det har vi erfaringer fra under Morten Høglund. Jeg kan nevne saker som Risenga, US-lease, Bråset og et kulturhus uten Frp som vert til slutt!

Varaordfører Ingvild Tautra Vevatne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**