Venstre foreslår offentlig finansiert tannhelsetjeneste

Tannhelsebehandling bør sidestilles med legebesøk, slik at en får refusjon med et egenandelssystem skriver Marta D. Lindås, venstres 2.kandidat til fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil foreslå at tannhelsebehandling skal sidestilles med legebesøk slik at man får en refusjonsordning med et egenandelssystem. Det er stor enighet om at det ikke finnes faglige grunner til at tannhelsebehandlingen skal være atskilt fra annen medisinsk behandling.

Regjeringens politikk på tannhelse ble lagt frem denne sommeren. Venstre hadde håpet på en stor og
omfattende reform, slik at tannsykdommer og tannbehandling kan bli behandlet likt med andre medisinske tilbud. Men det skjedde ikke, desverre.

Selv om det finnes noen positive signaler, slik som varsling av økt offentlig satsning på utsatte grupper, vanskeligstilte og personer med høye tannhelseutgifter, henger det likevel et noe defensivt skjær over meldingen, spesielt for de aller svakeste. Venstre vil ha på plass en forpliktende økonomisk satsing på gratis tannhelsebehandling for grupper med svak økonomi, deriblant minstepensjonister, rusmisbrukere, kronikere og langtidsmottakere av sosialhjelp. Venstre har i sine egne budsjetter satt av penger til dette.

Tannhelsebehandling bør sidestilles med legebesøk, slik at en får refusjon med et egenandelssystem.
Venstre ønsker en gradvis innføring. Østfold Venstre vil jobbe for at vi får en prøvekommune for dette i Østfold.

Marta D. Lindås
2.kandidat til fylkestinget
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**