Det skal være godt å bli gammel i Drøbak!

Pensjonister av i dag er ikke som pensjonister ” i gamle dager”!
Gruppen “seniorer” øker, og en stor del er spreke og ressurssterke med livserfaring og kunnskaper som kan deles med andre. Dette vil Venstre legge til rette for og ønske velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Barnehager, SFO, skoler, kulturskoler, ungdomsarbeid og aktivitetstilbud for eldre vil berikes av innsats fra spreke pensjonister, til gjensidig glede og gevinst.

Hjemmebasert omsorg er den beste løsningen for svært mange. Forutsetningen er et godt utbygd hjemmehjelpssystem, tilrettelagte boliger, og avlastingsmuligheter når det trengs. Venstre vil bevilge midler for å sikre tilstrekkelig antall boliger med livsløpsstandard.

Funksjonshemmede skal integreres i lokalsamfunnet — i skole, i aktivitetstilbud og i arbeid. For at dette skal lykkes, kreves samarbeid mellom det kommunale hjelpeapparat, familie og frivillige organisasjoner.

Venstre vil etablere en hospice-avdeling på Ullerud sykehjem. En egen enhet for pleie av dødende pasienter. Både familie og andre pårørende skal kunne se til sine egne i livets siste timer.

fv1

Foto: Ivar Ruud Eide

Liv H. Jacobsen, tredjekandidat, Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**