Venstre vil arbeide for sykkelen

Aust-Agder Venstre har fått brev fra Syklistenes Landsforbund med spørsmål om tiltak for sykling. Her er svara fra fylkesleder Line Øvernes Mørch:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Line Øvernes Mørch

Foto: Venstre

Hva vil Venstre gjøre for å bedre forholdene for sykkeltrafikk i fylket?

Først og fremst må det bevilges mer midler til gang- og sykkelveier. Dette har Venstre hele tiden gått inn for på Stortinget, dessverre uten å få godt nok gjennomslag.

Vil Aust-Agder Venstre jobbe for at sykkel gitt av arbeidsgiver ikke skal inntektsbeskattes, på lik linje med fri bilparkering?

Ja.

Hvilke virkemidler mener Aust-Agder Venstre er de beste for å oppnå regjeringens og Stortingets mål om en økt sykkelandel?

Sykkeltraseer må bygges slik at syklister fristes til å bruke sykkelen til skole og arbeid uten å sette livet på spill: Traseene må være sammenhengende uten for mange overganger, fortauskanter, og andre hindringer og de må følge raskeste trase. Ikke minst må de være godt vedlikeholdt, uten masse grus og stein, og de må ryddes godt på vinteren.
Det må legges til rette for at sykkelen kan plasseres trygt utenfor arbeidsplasser, både offentlige og private. Sykkelstativene må være hensiktsmessige og lett tilgjengelige, og være plassert nærmest inngangen.

Hvordan vil Aust-Agder Venstre prioritere sykkeltrafikk foran biltrafikk?

Gang- og sykkelveier må være på plass langs de farligste strekningene før nye veier bygges, og ved nybygging av vei må gang- og sykkelveier komme samtidig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**