Drammen Venstre i skoledebatt på Parpirbredden

Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) arrangerte 22. august en debatt om Drammensskolen. Drammen Venstres ordførerkandidat Asgeir Osnes fokuserte i debatten på kvalitet i skolen og på økt hjem-skole samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skoledebatt

Foto: Claus Haals

Drammen Venstre støtter visjonen om Drammensskolen som “Norges Beste Skole”. For at denne visjonen skal ha noe for seg, er det viktig at vi som politikere følger den opp med et fokusert og systematisk arbeid og med nok penger. “Norges Beste Skole” er ikke forenelig med dagens situasjon – “Norges Billigste Skole”.

Venstre vil først og fremst fokusere på kvalitet i skolen og på SFO. Drammen Venstre foreslo tidligere i år å få utredet en ordning med kompetansegivende etterutdanning for lærerne. Forslaget ble desverre nedstemt i Bystyret. En sterk satning på lærerne ville gitt Drammen et konkurransefortrinn i å skaffe flere gode lærere til Drammensskolen.

Venstre vil også ha et forpliktende og sterkt hjem-skole-samarbeid. Dette er, sammen med frihet for enkeltskolene og etterutdanning, en av de viktigste forutsetningene for at “Norges Beste Skole” skal bli en realitet. Dette går f.eks. på ro i timen og respekt for lærer og medelever og på anti-mobbe arbeid.

Vi må også ha fokus på de rammene som er rundt innholdet i skolen. Dårlig inneklima skal ikke forekomme i skolen. Venstre vil også kartlegge og sikre farlige skoleveier i Drammen, slik at skolebarna kan gå trygt til og fra skolen.

Drammen Venstre vil ha økt voksentetthet i skolen. Dette er blandt annet viktig for å sikre individuell oppfølging av elever, sørge for at læreren får bedre betingelser til å være lærer. Det vil også hjelpe mot mobbing.

Asgeir Osnes viste også til at Venstre har programfestet at det skal satses mer på kultur i skolen, og at skolene må få gratis tilgang til det nye badet for å kunne sikre god nok svømmeundervisning.

Les mer om debatten på dt.no.

Les mer om Drammen Venstres skolepolitikk her.

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes
Ordførerkandidat
Tlf 93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**